"Sức nóng" nhà ở xã hội lan rộng: Hồ Chí Minh - Thành phố lớn nhất cả nước gấp rút nhập cuộc đua!

“Sức nóng” nhà ở xã hội lan rộng: Hồ Chí Minh – Thành phố lớn nhất cả nước gấp rút nhập cuộc đua!