Đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên toàn địa bàn TPHCM

Đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên toàn địa bàn TPHCM