Thủ Thiêm Green House là dự án điểm của TPHCM 2023, với vị trí mặt tiền Quận 2 mà mức giá chỉ từ 25 triêu/m2

Thủ Thiêm Green House là dự án điểm của TPHCM 2023, với vị trí mặt tiền Quận 2 mà mức giá chỉ từ 25 triêu/m2