Dự kiến đến 2023, TPHCM sẽ có 93.000 căn nhà ở xã hội để nâng cao an sinh xã hội cho người dân

Dự kiến đến 2023, TPHCM sẽ có 93.000 căn nhà ở xã hội để nâng cao an sinh xã hội cho người dân