Nhiều nhà đầu tư chờ 'bắt đáy' đất nền phía Nam

Nhiều nhà đầu tư chờ ‘bắt đáy’ đất nền phía Nam